vineri, 12 octombrie 2012

Sunt ființe fizice îngerii? Ce zice Biblia?În ceea ce privește problema îngerilor daca sunt ființe fizice, unii îngeri își pot asuma o formă fizică. Aceasta poate fi chiar starea naturală a unora dintre ei. În Scriptură, găsim îngeri care pentru a îndeplini unele sarcini necesitau a avea corpuri fiziceDe exemplu, să examinam îngerii care au distrus Sodoma și Gomora, în Geneza 19:1-3.

Geneza 19:1-3.
1. Cei doi Îngeri au ajuns la Sodoma seara, iar Lot şedea la poarta Sodomei. Şi văzându-I, Lot s-a sculat înaintea Lor şi s-a plecat cu faţa până la pământ
2. Şi a zis: "Stăpânii mei, abateţi-vă pe la casa slugii Voastre, ca să rămâneţi acolo; spălaţi-Vă picioarele, iar dimineaţă, sculându-Vă, Vă veţi duce în drumul Vostru". Ei însă au zis: "Nu, ci vom rămâne în uliţă".
3. Iar el I-a rugat stăruitor şi S-au abătut la el şi au intrat în casa lui. Atunci el Le-a gătit mâncare, Le-a copt azime şi au mâncat.


În scopul de a vorbi cu Lot ca o persoană normală, ei au mâncat alimenteau apucat și tras brațul lui Lot în două rânduri, si deci acestia au trebuit să fie persoane fizice.
Există două exemple extreme de îngeri care efectuează activități ce fac foarte greu de combătut natura lor fizică. Primul exemplu este atunci când Iacov, patriarh al Vechiului Testament, chiar sa luptat cu un înger (Geneza 32:24-30).

 Geneza 32:24-30
 24. Rămânând Iacov singur, s-a luptat Cineva cu dânsul până la revărsatul zorilor.
25. Văzând însă că nu-l poate răpune Acela, S-a atins de încheietura coapsei lui şi i-a vătămat lui Iacov încheietura coapsei, pe când se lupta cu el.
26. Şi i-a zis: "Lasă-Mă să plec, că s-au ivit zorile!" Iacov I-a răspuns: "Nu Te las până nu mă vei binecuvânta".
27. Şi l-a întrebat Acela: "Care îţi este numele?" Şi el a zis: "Iacov!"
28. Zisu-i-a Acela: "De acum nu-ţi va mai fi numele Iacov, ci Israel te vei numi, că te-ai luptat cu Dumnezeu şi cu oamenii şi ai ieşit biruitor!"
29. Şi a întrebat şi Iacov, zicând: "Spune-mi şi Tu numele Tău!" Iar Acela a zis: "Pentru ce întrebi de numele Meu? El e minunat!" Şi l-a binecuvântat acolo.
30. Şi a pus Iacov locului aceluia numele Peniel, adică faţa lui Dumnezeu, căci şi-a zis: "Am văzut pe Dumnezeu în faţă şi mântuit a fost sufletul meu! "
31. Iar când răsărea soarele, trecuse de Peniel, dar el şchiopăta din pricina şoldului.
32. De aceea fiii lui Israel până astăzi nu mănâncă muşchiul de pe şold, pentru că Cel ce S-a luptat a atins încheietura şoldului lui Iacov, în dreptul acestui muşchi.


Exemplul de cealaltă extremă se găsește în Geneza capitolul 6 și este, de asemenea, menționat în Iuda 1:6, 2:4 și Petru 2.

Geneza  6:1-13
1. Iar după ce au început a se înmulţi oamenii pe pământ şi li s-au născut fiice,
2. Fiii lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, şi-au ales dintre ele soţii, care pe cine a voit.
3. Dar Domnul Dumnezeu a zis: "Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia, pentru că sunt numai trup. Deci zilele lor să mai fie o sută douăzeci de ani!"
4. ÃŽn vremea aceea s-au ivit pe pământ uriaşi, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor şi acestea începuseră a le naşte fii: aceştia sunt vestiţii viteji din vechime.
5. Văzând însă Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ şi că toate cugetele şi dorinţele inimii lor sunt îndreptate la rău în toate zilele,
6. I-a părut rău şi s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ.
7. Şi a zis Domnul: "Pierde-voi de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut! De la om până la dobitoc şi de la târâtoare până la păsările cerului, tot voi pierde, căci ÃŽmi pare rău că le-am făcut".
8. Noe însă a aflat har înaintea Domnului Dumnezeu.
9. Iată viaţa lui Noe: Noe era om drept şi neprihănit între oamenii timpului său şi mergea pe calea Domnului.
10. Şi i s-au născut lui Noe trei fii: Sem, Ham şi Iafet.
11. Pământul însă se stricase înaintea feţei lui Dumnezeu şi se umpluse pământul de silnicii.
12. Şi a căutat Domnul Dumnezeu spre pământ şi iată era stricat, căci tot trupul se abătuse de la calea sa pe pământ.
13. Atunci a zis Domnul Dumnezeu către Noe: "Sosit-a înaintea feţei Mele sfârşitul a tot omul, căci s-a umplut pământul de nedreptăţile lor, şi iată Eu îi voi pierde de pe pământ.


Iuda 1:6
Iar pe îngerii care nu şi-au păzit vrednicia, ci au părăsit locaşul lor, i-a pus la păstrare sub întuneric, în lanţuri veşnice, spre judecata zilei celei mari.

Petru 2:4-6
4. Căci dacă Dumnezeu n-a cruţat pe îngerii care au păcătuit, ci, legându-i cu legăturile întunericului în iad, i-a dat să fie păziţi spre judecată, 
5. Şi n-a cruţat lumea veche, ci a păstrat numai pe Noe, ca al optulea propovăduitor al dreptăţii, când a adus potopul peste cei fără de credinţă, 
6. Şi cetăţile Sodomei şi Gomorei, osândindu-le la nimicire, le-a prefăcut în cenuşă, dându-le ca o pildă nelegiuiţilor din viitor;
 

Acest exemplu, în Geneza 6, deschide Cutia Pandorei, și garantează o discuție extinsă. Aceasta se referă la îngerii care au păcătuit, consangvinitatea cu oamenii! Ei nu numai că au făcut sex cu femeile umane, dar au nascut urmasi, ceea ce este un indiciu că acestia au fost de natură fizică. Este posibil ca Fiii lui Dumnezeu sunt îngerii care au luat forma fizica, si au fost capabili să se împerecheze.

Aici, din nou, vom vedea o distincție. Cuvântul Înger, denotă există diferite tipuri de îngeri. În acest caz, ar trebui să se presupună că oamenii nu s-au imperechiat cu îngeri Serafim cu 4 capete, 6 aripi, care sunt descrisi de Ezechiel ca având ochii peste tot, și înconjurati de mingi de foc și fulgere. (Orice încercare ar duce, probabil, la moarte!) Îngerii care au păcătuit, imperechindu-se cu oamenii, erau evident humanoizi, și genetic foarte strâns legati de oamenii de de pământ, deoarece acestia au fost capabili să producă urmași cu ei.
De ce ar trece îngerii prin toate problemele să-și asume o formă temporară fizica si capabila de reproducere, care ar putea duce la urmasi? Luând forme fizice temporare care ar putea îndeplini sarcinile rudimentare este un lucru; androizi ar putea face astfel. Dar reproducerea este mult mai complexă decât a mănânca, vorbi, și de a face contact fizic cu oamenii. Reproducerea este ceva serios - Contact biologic fizic!

0 comentarii: